5/2003
 
 
 
Szukaj
   


Drodzy Czytelnicy!

Witamy na internetowej stronie "Azymutu", dodatku do "Gościa Niedzielnego" redagowanego przez Instytut "Tertio Millennio". Nasz dodatek jest wynikiem współpracy konsekwentnie rozrastającego się pod kierownictwem ks. Stanisława Tkocza katowickiego tygodnika, stającego się coraz bardziej znaczącym pismem ogólnopolskim, z Instytutem, który pragnie z poruszaną przezeń tematyką trafić również do szerokiego audytorium.

Żyjemy w czasie o historycznej doniosłości - to patetyczne sformułowanie broni się jedynie przez swoją prawdziwość. Wiele bowiem pokoleń naszych rodaków bezskutecznie pragnęło doczekać tego, co nam zostało dane - wolnej i bezpiecznej Polski. Takoż gdy mowa o Kościele, w całej ponad tysiącletniej jego historii na naszej ziemi nigdy jedność z Stolicą Apostolską nie była tak uwidoczniona jak w ostatnim dwudziestoleciu, nigdy też nie miał on tak wielkiej szansy uniwersalizacji tego, co w polskiej tradycji najgłębsze i najpiękniejsze, jak za pontyfikatu Jana Pawła II. Co więcej, przyszło nam żyć w czasach, gdy fundowana w istotnej mierze na antychrześcijańskich czy antykatolickich fundamentach tożsamość liberalnej demokracji, określająca nowoczesną cywilizację zachodnią, ulega ważkiemu rozszczepieniu. Z jednej strony, przybiera ona postać antyreligijnej ideologii, ale ze strony drugiej coraz częściej w kulturze tej można dostrzec również tendencję do rewidowania antychrześcijańskich uprzedzeń, do odkrywania, iż zrąb tożsamości europejskiej ufundowany jest na Dobrej Nowinie. Sytuacja taka, stwarzając nowe zagrożenia i wyzwania, ukazuje też zadania i szanse stojące przed Kościołem wkraczającym w Trzecie Tysiąclecie po Narodzeniu Chrystusa. O owych zagrożeniach i szansach starać się będziemy się pisać na łamach "Azymutu", ukazującego się odtąd w "Gościu Niedzielnym" w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ufając w siłę racjonalnego dyskursu, unikając postawy ideologizowania wiary zamieniającego religię w jej niebezpieczną karykaturę, z umiłowaniem katolickiej ortodoksji, ale otwarci na dialog, z szacunkiem dla innych wyznań, religii czy światopoglądów, dążąc do rozumienia ludzi inaczej od nas myślących, chcielibyśmy stać się jednym z miejsc publicznej debaty o podstawowych problemach stojących przed Kościołem i Polską. Plejada znakomitych autorów, którzy zgodzili się na systematyczną współpracę z naszym miesięcznikiem, gwarantuje, że w debacie tej zabierać będziemy głos w sposób rzetelny, kompetentny i ciekawy.

Słowo "Azymut", którym nazwaliśmy nasz dodatek, oznacza po arabsku "kierunek" oraz "drogę". Jego współczesne, polskie znaczenie podkreśla, iż jest to droga, w której mając wyraziście określony cel, samemu ustala się położenie i określa optymalną trasę. Słowo to odwołuje się zatem do rozumności, wolności oraz odpowiedzialności tych, którzy postanowili wyruszyć w drogę. Do tego przede wszystkim rodzaju wędrowców skierowany będzie nasz dodatek. A ponieważ naszą najważniejszą podróżą jest ta, w której Pan Historii "prowadzi nas po drogach czasu ku doskonałej jedności swojego królestwa" (V Modl. Euch.) specjalnym "azymutem", znakiem czasu dla Kościoła wkraczającego w Trzecie Tysiąclecie, jest dla nas dzisiaj nauczanie Jana Pawła II. Dlatego też szczególnie dużo refleksji w naszym miesięczniku poświęcimy rozważaniu magisterium pontificium.

Zapraszamy wszystkich Czytelników do odwiedzania i współredagowania naszego pisma.

Redakcja

w tyl
Zapraszamy na stronę TN2 Gość Niedzielny Mały Gość Niedzielny Serwis Wiara - zobacz ...
4-5-2003
Instytut "Tertio Millennio" Kraków 31-043, Dominikańska 3/13, tel./fax +48 / 12 / 423-11-75, +48 / 12 / 429-10-42